Podunavlje Čelarevo

Molersko-farbarski poslovi na visini za kompaniju Podunavlje a.d. na lokaciji u Čelarevu.

Odabrane fotografije.