Unihemkom Novi Sad

Montaža klima uređaja na visini, tehničko održavanje poslovnih prostora u Novom Sadu i radovi na krovu pomoću kamionske korpe, za potrebe kompanije Unihemkom doo Novi Sad.

Odabrane fotografije.